top of page

Danmarks Naturfredningsforening

Renovering af Frivillighuset på Skovsgaard. Loftet blev beklædt med brædder og der blev fremstille to nye revledøre. 

bottom of page